TEMİZ ÜRETİM ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Atık Minimizasyonu:
Atık oluşumunun kaynağında önlenmesi veya oluşan atıkların üreticiler tarafından ön işlemlere tabi tutularak geri kazanımı/yeniden kullanımı sağlıyoruz. Bu tehlikeli atıkları bertaraf ettirmek için yapılacak harcamaları, işgücü/zaman kayıplarını ve çevre yönetim yatırımları maliyetlerini düşürüyoruz. Atık Minimizasyonu kapsamında çeşitli ön işlemler ile ya da paket bertaraf sistemleri kullanarak tesis içinde tehlikeli atık bertarafı/geri kazanımı yapıyoruz.

”Atık azaltılması uygulamaları, her zaman pahalı teknolojileri gerektirmemekte ve büyük yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır.”

Proses İyileştirme Çalışmaları:
Çalışmalarımızı proses optimizasyonu içinde maliyetin azaltılmasına odaklamaktayız. Mevcut proseslerdeki israfın yok edilmesine yönelik fırsatların analizlerini yapıyor ve gerekli iyileştirmeleri planlıyoruz.

”İmalat ve dağıtım durumları için ilkemiz müşteriye değer yaratma yönündedir.”

Kimyasal Sarfiyatın Azaltılması:
İşletmelerde tehlikeli ve kimyasal madde kullanımının azaltılması ve bunların kontrol altına alınması sağlıyoruz. Bu şekilde işletmede güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasını amaçlıyoruz. Kimyasalların depolanması sırasında oluşabilecek sızıntı ve dökülmelere karşı alınacak önlemleri değerlendiriyoruz. Kimyasal madde kullanımının ve oluşan tehlikeli atık miktarının azaltılması sayesinde, işletmelerde hem hammadde tasarrufu sağlıyor hem de bertaraf maliyetleri düşürüyoruz.

”Çevre açısından tehlikeli sonuçlar doğuran tehlikeli atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi, yüksek maliyetlere neden olmaktadır.”

Optimizasyon Çalışmaları:
Tüm geliştirme döngüsü boyunca makine tasarımının daha da iyileştirmesine yardım ediyoruz. Yalın felsefemiz her türlü gereksiz masrafı tespit ediyor ve önlüyor. Kablo bağlantılarını basitleştirmeye, veri şeffaflığını artırmaya, mühendislik ve işletmeye alma masraflarını azaltmaya, performansı ve genel maliyeti düşürmeye yardımcı oluyoruz.

Isıl Kayıpların Tespiti ve Önlenmesi
Ölçüm ve tespitlerimizi termal kamera, sıcaklık ölçen yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları, ultrasonik ölçüm cihazlarıyla yapıyoruz. Yaptığımız ölçümler ile işletmenizin enerji verimliliğini belirliyor ve enerji giderlerinizi azaltmak için uygulanacak bir üst önlem paketinin Enerji giderlerinizi ne kadar etkiyeceğini de gösteriyoruz.

Basınçlı Hatların Optimizasyonu ve Hava Kayıplarının Önlenmesi:
Basınçlı hava hatlarının kontrolü ve uygun olarak dizayn edilmemiş basınçlı hava hatlarında değişiklik önerileri veriyor, Uygun Kompresör seçimi için firmanızı bilgilendiriyor, Kayıp ve kaçakların önlenmesi çalışmaları yapıyor,Hava kurutucularının ve hava tanklarının verimli hale getirilmesi için kompresör odasının ve kompresör yerleşiminin uygun dizaynını sağlıyoruz.

Elektrik Güç Analizi
Kısa Devre Analizleri, Yük Akışı Analizleri, Gerilim Düşümü Hesapları, Cihaz Boyutlandırma ve Karakteristik Değerlerin Seçimi Doğrulanması, Koruma ve Röle Koordinasyonu, Koruma Selektivite Analizleri, Röle Ayar değerleri Tespiti, Hat ve Kablo Parametlerinin Koruma Analizi, Güç Kalitesi, Harmonik Analiz ve Güç Kompanzasyon Gereksinim Tespitleri ve Analizleri, Topraklama Hesapları, Akım/Gerilim Ölçü Trafoları Yeterlilik Analizleri, AC/DC Güç İhtiyacı Tespiti ve Analizi, Elektrik Güvenliği ve Ark Flash Tehlikesi Analizleri yapılmaktadır.

Mekanik İyileştirmeler
İşletmelerin makina parkurunun optimizasyonunu yapıyor, teknolojik durum değerlendiriyoruz. Makine parkurunda iyileştirme ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar sunuyoruz.

Aydınlatma İyileştirmeleri
Elektrik enerjisinin verimli kullanımının, iyi bir kontrol, yönetim ve yeni teknolojilerle nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesini sağlamakta ve uygulamaya dönüşü konusunda öneriler sunmaktayız. Enerji tasarrufu sırasında aydınlık seviyesini ölçüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda, ne kadar gün ışığından yararlanıldığı ve kontrolün nasıl yapıldığı belirliyoruz. Aydınlatılan ortamın renk ayırım özelliği, çalışılan ortamın koşullarına göre belirliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Yatırım Danışmanlığı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanslı (1 MGW ‘ dan büyük) veya Lisanssız (1 MGW’ a kadar) enerji üretimi için yatırım yapmak isteyen işletmelere danışmanlık, proje hazırlama hizmeti sunmaktayız.

Enerjiden Tasarruf etmek her zaman mümkünüdür. Ancak ne kadar verimli kullandığınızı bilmeniz gerekir.